May 27, 2020

Aktuellt

Covid-19 pandemin i Indien

Spridningen av Covid-19 startade senare i Indien än i Sverige, men när smittan väl fått fäste började den öka allt snabbare. Att ge några aktuella siffror på hemsidan är meningslöst, eftersom dessa ändras från dag till dag. Men virusspridningen är mycket stor och dödstalen ökar i allt högre takt. Det är svårt att tänka sig,

Läs mer »

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.