Samarbets­partners

vår vision:

I nära relation med våra indiska partners vill vi se förvandlade liv och samhällen bland de mest utsatta.

Vi vill uppnå detta genom att:

  • Ge stöd till elever från fattiga familjer så att det kan få utbildning och därigenom en bättre framtid.
  • Utrusta vuxna genom olika insatser, så att de kan försörja sig och sina anhöriga.

ASSI – Asian Sahyogi Sanstha India

ASSI grundades 1996 och bedriver ett holistiskt arbete för samhällsförändring i över 7 000 byar i norra och östra Indien. De driver ett antal centra med yrkesutbildning för kvinnor, läsinlärning och dessutom två skolor för barn från fattiga och underprivilegierade familjer. ASSI är känt för sitt arbete med att ta hand om barn som kommit bort från sina familjer och lever på järnvägsstationer. ASSIs två skolor tar emot elever från förskola och uppåt.

Vår förening har samarbetat med ASSI sedan 2016, framför allt på två områden:

Skolan i Chehri

Skolan ligger i ett område med ett trettiotal byar cirka 1½ timmes bilväg från staden Gorakhpur i Uttar Pradesh. Skolan startades 2003, fick egna lokaler 2011, och dessa byggdes till under 2017. Före covidpandemin hade skolan upp till 470 elever, fördelade på två förskoleklasser och årskurserna 1 – 8. Både pandemin och en ny skola i närheten har lett till att antalet elever hade minskat till 285 i maj 2023. Undervisningen sker på hindi, men eleverna får också lära sig engelska. Under 2023 stöder vi 80 av eleverna på skolan.

Utveckling av lokalsamhället i Yarpurs slum i Patna, Bihar

Tidigare stödde vi ett projekt i ett av Delhis ytterområden. Från och med 2023 stöder vi ett projekt i Patna. Projektet syftar till en holistisk utveckling av ett slumområde där läskunnigheten är mycket låg. Familjerna står i centrum med mycket fokus på kvinnors och flickors situation. Under 2023 har 60 kvinnor och äldre flickor deltagit i kurser i broderi och Mehendi Design (hennamålning).

Detta kan göra det möjligt för dem att få en egen inkomst och kunna bidra till familjens försörjning. Idrott för flickor lyfts också fram och sist men inte minst betonas skolgången och ett antal elever, både flickor och pojkar, förbereder sig för slutexamen.

CSS – Christian Social Service

Christian Social Service är en ideell organisation som arbetar för att förbättra situationen för de fattiga på landsbygden i Västbengalen i nordöstra Indien. De arbetar holistiskt, det vill säga för hela människan, andligt, socialt, fysiskt och ekonomiskt. CSS har många olika verksamheter:

Social verksamhet

CSS arbetar med att stödja familjer, bland annat familjer där det kan finnas alkoholproblem och våld i relationerna. De påverkar också föräldrar att låta sina barn gå i skolan istället för att arbeta hela sin barndom.

Utbildning av socialarbetare/volontärer

Fler än 40 socialarbetare/volontärer träffas regelbundet minst en gång i månaden för att få utbildning och vägledning i sin tjänst.

Skolor

CSS har startat två skolor, Angel Mission Schools (AMS), i byn Agapara och i staden Gazole. De stödjer också ytterligare några skolor, men dessa drivs inte av CSS.

Angel Mission Schools har fler än 200 elever. Skolorna tar emot både flickor och pojkar och de flesta eleverna kommer från mycket fattiga familjer. Skolan i Agapara har klasser för årskurs 1 – 6 och skolan i Gazole för årskurs 1 – 4.

Lokalerna används även kvällstid för utbildning av föräldrar och andra vuxna som oftast är analfabeter. Under 2018 avslutade man fyra sådana grupper som lärt sig läsa och skriva.

Yrkesutbildning för kvinnor och ungdomar

CSS har under några år haft ett projekt för kvinnor i byn Agapara. De flesta arbetar med jordbruk, men under vissa lugnare perioder behöver de annan sysselsättning och inkomst. Därför har man haft en kurs där man undervisat kvinnorna i att sy på maskin.

Under 2018 deltog 35 kvinnor i denna kurs och våren 2019 deltog 20. Dessutom har några ungdomar fått lära sig att reparera mobiltelefoner, för att de ska kunna starta en egen liten verksamhet och få en inkomst.

Vattenprojekt

Mellan 2014 och 2018 har CSS bidragit till att borra sju nya brunnar i olika byar på landsbygden och dessa brunnar försörjer nu 25 byar med rent och friskt vatten.

Projektet ”Kishan Bondu” -”Jordbrukarnas vänner”

CSS har med stöd från DFSI startat detta projekt som innebär att man stödjer de små jordägarna så att de inte blir lurade av de stora markägarna. De får hjälp med lån, hjälp att organisera sig så att de kan köpa in utsäde och gödningsmedel till bättre pris och hjälp att utveckla jordbruken så att de ger mer avkastning.

Handikappcenter

CSS driver ett handikappcenter. Det besöks regelbundet av cirka 260 personer som får stöd och råd i sin svåra situation.

Katastrofhjälp

Hösten 2017 inträffade en omfattande översvämning i området. CSS hjälpte till med kläder, myggnät, mat, mediciner mm och ordnade skydd under den akuta tiden. Efteråt byggde man också upp 18 nya hus till människor som förlorat sina hem.

Ungefär vartannat år anordnar vi mycket spännande inspirations- och visionsresor till Indien.

Love Maharashtra

Organisationen Love Maharashtra, en indisk missionsrörelse som startade på 1980-talet, har bland annat en arbetare bland zigenarfolket banjaris. Suresh P. leder själv ett nätverk av evangelister och pastorer som grundat flera församlingar inom denna föraktade folkgrupp.

För de flesta föräldrar i Indien är barnens skolgång en stor ekonomisk börda. Detta gäller inte minst arbetare inom olika missionsorganisationer som ofta har låga löner. 2017 kunde DFSI för första gången ge ekonomiskt stöd till ett par familjer som arbetar med Love Maharashtra. Två barn till medarbetare får nu hjälp till sina studier genom DFSI.

Indian Missions Association

Indian Missions Association (IMA) är en sammanslutning av ett stort antal indiska missionsorganisationer och kyrkor som verkar både i Indien och andra länder. Under 2019 fick vi en fråga, om vi kunde stödja några av deras missionsarbetare.

Det handlade om att ge ekonomiskt stöd till barnens skolgång, eftersom lönerna för missionsarbetare är låga i förhållande till vad utbildning kostar. Vårt svar var, att vi vill vara med och stödja ett antal barn under förutsättning att vi har elevfaddrar till dessa elever. I slutet av 2019 skrev vi ett samarbetsavtal med IMA. Sedan dess förmedlar vi pengar till ett litet antal elever. De går i olika skolor på olika platser i Indien bland annat i Lucknow och Hyderabad.

Kvalitets­rådgivare: S. Samraj

Indien är långt från Sverige, och det är svårt för oss här att kunna följa arbetet kontinuerligt, förutom de glimtar vi får av arbetet när vi ordnar en resa vart eller vartannat år. Därför har vi sett ett behov av att ha ”ögon och öron” på plats – någon som åtminstone två gånger om året kan besöka våra partners för att se arbetet, rapportera till oss vad som pågår och även kunna ge värdefulla råd till våra partners som blir till nytta för att utveckla arbetet till det bättre.

Därför var vi glada när vi våren 2017 kunde inleda ett samarbete med S. Samraj, som tidigare arbetat med ett stort hiv- och aids-arbete i Indien och även arbetar pionjärt i huvudstaden New Delhi. Han gör sedan dess regelbundna resor både till arbetet i Västbengalen (CSS) och till skolan utanför Gorakhpur (ASSI). Dessutom har han nära till ASSIs slumprojekt i Delhi, som också får ekonomiskt stöd.

Genom Samraj kan vi försäkra oss om att vårt arbete i Indien håller god kvalitet och utvecklas i rätt riktning.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.