Vad vi gör

Utbildning

En stor anledning till att vår förening bildades 2011 var för att bättre kunna förmedla kontakten mellan elevfaddrar i Sverige och skolbarn i Indien. Detta har hela tiden varit den mest omfattande delen i vårt arbete.

Regelbundna gåvor från elevfaddrar gör det möjligt för oss att stödja barn till kastlösa och andra eftersatta grupper och ge dem en grundläggande skolgång. Pengarna från Sverige används bland annat till skolböcker, skoluniformer, lärarlöner och lokaler. Familjerna bidrar själva med en liten egenavgift.

Utvecklingsprojekt

Vi förmedlar pengar från allmänna gåvor och från partners i Sverige till olika utvecklingsprojekt. Exempel på projekt är utbildning i sömnad och läsinlärning i ett fattigt område i Delhi. Ett annat projekt syftar till att förbättra villkoren för bönder i Västbengalen.

Information

Vi förmedlar information om Indien genom våra nyhetsbrev och vår hemsida. Vi försöker sprida kunskap om och skapa engagemang för eftersatta grupper i Indien.

Vi besöker gärna olika samlingar – från skolklasser till seniorsamlingar – och informerar om Indien och vårt arbete där.

Ungefär vartannat år anordnar vi mycket spännande inspirations- och visionsresor till Indien.

Katastrofhjälp

Det händer inte så sällan att det inträffar naturkatastrofer. Under sommaren och hösten 2017 drabbades norra Indien av svåra översvämningar. Under 2020 handlar det i stället om pandemin med spridning av covid-19. Vi förmedlar hjälp till de drabbade genom våra partners ASSI och CSS.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.