om oss

vår vision:

I nära relation med våra indiska partners vill vi se förvandlade liv och samhällen bland de mest utsatta.

Vi vill uppnå detta genom att:

  • Ge stöd till barn från fattiga familjer så att de kan få utbildning och därigenom en bättre framtid.
  • Utrusta vuxna genom olika insatser, så att de kan försörja sig och sina anhöriga.

Om föreningen 

Deep Friendship Sweden - India

Deep Friendship Sweden – India är det nya namnet på en förening som startades i Sverige 2011.

Varför har vi valt detta namn? Vi vill bygga vårt arbete på ömsesidiga och djupa relationer med våra samarbetspartners – något vi tror kommer att säkra en god kvalitet i längden. Men ordet ”deep” har ytterligare en mening: på sanskrit, Indiens ”latin”, och på de moderna språken hindi och marathi, betyder ”deep” lampa, och särskilt då den lilla oljelampa som vi har med i vår logga. Denna används ofta i Indien som en symbol både för upplysning och utbildning. Vi vill hjälpa de barn vi stöder både att få en god utbildning men också att upptäcka det Ljus som skingrar mörkret och ger mål och mening med livet.

En av huvuduppgifterna i början var att administrera fadderskap till skolor i Indien, ett arbete som hade initierats av Hans och Ruth Ström redan 2005. Mellan 2011 och 2015 ingick vi i ett nätverk med samarbetspartners i några andra länder, men sedan 2016 arbetar vi helt självständigt i Sverige men i ett bilateralt samarbete.

Vi har ingen egen personal på plats i Indien – och ingen personal i Sverige heller. Däremot har vi en arbetande styrelse i Sverige.

Vi har valt att samarbeta med ett mindre antal partners i Indien, som vi sedan länge känner till och har förtroende för. På plats i Indien har vi också en kvalitetsrådgivare, som regelbundet besöker våra projekt och de skolor vi stödjer.

Varför engagerar vi oss för Indien?

Under 2000-talet har Indien varit en av världens starkaste tillväxtekonomier, och tillhör idag topp 7 av de största ekonomierna i världen, och klättrar stadigt i rankningen. Urbaniseringen, en växande medelklass, en ung generation som spenderar allt mer och reformer som underlättar affärsverksamhet har bidragit till detta.

Under de senaste åren har infrastrukturen förbättrats. Nya flygplatser, motorvägar, skolor och sjukhus byggs i snabb takt. Med sina nära 500 miljoner uppkopplade mobilanvändare ligger Indien på andra plats efter Kina. Ett mobilt betalningssystem har förändrat villkoren även på landsbygden. Allt fler byter ut sina tvåhjulingar mot bilar, och Indien är idag en av världens ledande bilproducenter och har en av de största bilmarknaderna i världen. Hälsosektorn expanderar också starkt. Många fler exempel kunde nämnas som visar att Indien idag inte är det fattiga land det var på 1900-talet.

Samtidigt lever enligt många beräkningar var femte indier i fattigdom eller extrem fattigdom. Fyra femtedelar av dem bor på landsbygden. De som drabbas hårdast är stamfolken och de kastlösa. Några av Indiens fattigaste delstater är Bihar, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh och Uttarakhand, alla i norra Indien. 85 % av Indiens stamfolk och kastlösa bor i dessa delstater. Där är också läs- och skrivkunnigheten lägst. Indiens snabba befolkningstillväxt och de regelbundet återkommande klimatorsakade katastroferna bidrar till att försvåra livet för de fattigaste.

Man skulle kunna förvänta sig att det rika Indien på egen hand kan ta sig an dessa utmaningar och lyfta de fattiga upp till en högre levnadsnivå. Visst har förbättringar skett. Det är idag ovanligt att fattiga i Indien dör av extrem hunger, vilket var vanligt för 50 år sedan. Visst har fler fått utbildning, även på landsbygden och bland de fattiga. Fortfarande finns ändå många hinder som gör att utvecklingen går alltför långsamt och detta motiverar insatser utifrån. Ett av de allra största hindren är diskriminering på grund av kasttillhörighet.

Ungefär vartannat år anordnar vi mycket spännande inspirations- och visionsresor till Indien.

Vilken är vår målgrupp?

De människor, som förr kallades kastlösa eller oberörbara utgör mer än en fjärdedel av Indiens befolkning, alltså mer än 250 miljoner människor. De flesta av dem lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien.

I början av 2000-talet började de kastlösa eller oberörbara tala om sig själva med ett nytt namn, som börjar på ’d-a-l..’. Detta ord har nu blivit så laddat att våra indiska partners bett oss ändra namnet på vår förening. Men vi har samma målgrupp som tidigare: fattiga och andra marginaliserade grupper i det indiska samhället. Vi vill verka för att de ska få ett bättre liv och en ljusare framtid.

Indien har en demokratisk författning, lagstadgade rättigheter och kvoteringssystem för en del marginaliserade grupper, men i många fall kan de inte tillgodogöra sig sina rättigheter. Diskriminering på grund av kast är olaglig, men i praktiken lever diskrimineringen kvar på många områden i det praktiska livet.

Många förvägras därmed rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras situation är sårbar, såväl ekonomiskt och utbildningsmässigt som socialt. Därför blir de lätt offer för förtryck och utnyttjande av olika slag. Exempel är trafficking och arbete under slavlika förhållanden, inte minst för kvinnor och barn.
Vi vill ge dem utbildning av god kvalitet, dels för barn och deras skolgång, dels med yrkesutbildning för vuxna. Vi vill i Sverige sprida information om Indien och inspirera till hjälp åt de mest utsatta. Vill du vara med?

Jag vill vara med och se förvandlade liv och samhällen i Indien

Skicka mer information till mig om hur jag blir medlem i föreningen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.