Integritetspolicy

Föreningen Deep Friendship Sweden – Indias integritetspolicy i enlighet med gällande dataskyddsförordningen GDPR. 

Deep Friendship Sweden – India samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig. Deep Friendship Sweden – India värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. 

Vilka personuppgifter behandlas? 

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. 

Deep Friendship Sweden – India behandlar uppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig): 

  • avtal eller andra överenskommelser 
  • enskilt medlemskap i Deep Friendship Sweden – India 
  • fadderskap 
  • kontakt med Deep Friendship Sweden – India på eget initiativ 

Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress samt telefonnummer. 

Hur används personuppgifterna och för vilka ändamål? 

Nedan följer olika områden som era personuppgifter används till: 

Medlemsregister 

För att ha ett fungerande medlemsregister samt kunna komma i kontakt med våra medlemmar behöver vi spara person- och kontaktuppgifter till medlemmar. Det är endast registeransvarig som har tillgång till registret. 

Lista över faddrar och fadderbarn 

För att kunna skicka ut information om fadderbarn till respektive fadder samt övrig information om arbetet behöver vi spara person- och kontaktuppgifter till faddrar. Kassör och registeransvarig har tillgång till registret. 

Email-adressregister 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till de som önskar ta del av våra nyhetsbrev behöver vi spara email-adresser till alla som medgivit att de vill ta del av nyhetsbreven. Det är endast registeransvarig som har tillgång till registret. 

Laglig grund 

Deep Friendship Sweden – India behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning: 

  • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag. 
  • Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t ex ett intresse av att kunna kommunicera med dig. 
  • Vi behandlar även dina personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder. Behandlingen rör då Deep Friendship Sweden – Indias medlemmar, tidigare medlemmar eller personer som på grund av föreningens ändamål har regelbunden kontakt med oss. Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utanför Deep Friendship Sweden – India utan ditt samtycke. 

Lagring av dina personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, så länge du är medlem eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Deep Friendship Sweden – Indias gallringsrutin. 

Ni har rätt att begära tillgång till och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna. Anser ni att Deep Friendship Sweden – India har hanterat era personuppgifter felaktigt får ni gärna kontakta oss. Det går också bra att vända sig direkt till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, för att lämna klagomål. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss på nedanstående adress: 

Börje Adolfsson,
borje.adolfsson@deepfriendship.se,
tel: 073-091 03 08

eller via info@deepfriendship.se

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.