Tsunamilik spridning av COVID-19

Ingen som följer nyheterna har undgått de senaste veckornas rapporter från Indien om en snabbt ökande virusspridning. Rapporter om upp till över 400 000 nya fall per dag har nått oss. Bilder från överfulla sjukhus… människor i behov av vård och syrgas… och vare sig vård eller syrgas finns till hands. Tillfälligt inrättade kremeringsplatser med likbål intill likbål…

Bara för några veckor sedan firades premiärminister Modi för att framgångsrikt ha bekämpat den första vågen och i stort befriat landet från pandemin. Men trots tecken på att en andra våg börjat inledde BJP (det styrande hindunationalistiska partiet) en intensiv valkampanj i flera delstater, med massmöten utan restriktioner. Dessutom fick världens största religiösa högtid, Kumbh Mela*, grönt ljus av myndigheterna. Miljoner pilgrimer kom tillsammans och badade där Ganges och en annan flod flyter samman. På detta vis bidrog myndigheterna till virusets superspridning.

Och istället för att vara proaktiva och förbereda landet för en andra våg, exporterade man syrgas och vaccin till andra länder. Experter förutsäger att det kommer dröja till mitten av maj innan den andra vågen når sin kulmen. Många dör hemma och på gatorna – det är långt fler som är drabbade än de officiella siffrorna.

Skolor, som öppnats efter första vågen, stängdes nu ner på nytt, och ingen vet för hur länge. Allt detta påverkar naturligtvis våra partners ASSI och CSS, som behöver vårt fortsatta stöd!

Om du vill ge ett bidrag till hjälparbetet bland dem som drabbats av covidpandemin, använder du bankgiro 820-7623 eller Swish 123 278 86 93. Märk din gåva: ”Covid19 CSS” eller ”Covid19 ASSI”

*) Bilden är tagen från tidigare års firande av Kumbh Mela

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.