Tack till Hans och Ruth Ström!

Det var redan år 2005 som Hans och Ruth Ström började förmedla pengar från elevfaddrar i Sverige till behövande barn på skolor i Indien. Arbetet växte och 2011 bildades en förening för att föra detta arbete vidare. Hans har varit med i styrelsen från början och ända fram till årsmötet i år. Ruth har också varit engagerad i arbetet, bland annat inom valberedningen, som hon nu har lämnat.

Hans och Ruths hjärtan klappar fortfarande för Indien, ett land som de arbetat i och som de besökt flera gånger. Hans har lett ett antal resor dit, vilka inspirerat många att hjälpa behövande i Indien. Hans och Ruth har varit och är en inspirationskälla för oss övriga i styrelsen. Vi säger ett VARMT TACK till dem båda.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.