Skolan i Chehri – “Mohalla classes”

När den vanliga skolan var stängd, uppmuntrades eleverna att vara med i något som man kallade ”Mohalla classes”. Det innebar att de träffades i sina småbyar ”för att studera, så att barnen inte skulle glömma det som de redan hade lärt sig. Lärarna reste ut till de olika småbyarna och samlade eleverna utomhus och undervisade dem där. Föräldrar uppskattade lärarnas initiativ till att eleverna skulle förbättra sina kunskaper fastän skolan var stängd. Mohallaklasserna har blivit väldigt omtyckta av barnen. De följer sin läroplan och har några timmar på olika veckodagar. Under juni var det 285 barn som deltog i dessa klasser.”


Mohallaklasserna fortsatte även i augusti. Barnen får både läxor och kreativa uppgifter, och såväl barn som föräldrar är glada att eleverna får viss undervisning fastän den vanliga skolan är stängd.  

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.