Översvämningar i Västbengalen

I slutet av maj drabbades bland annat Västbengalen, som redan är hårt drabbat av corona-pandemin, dessutom av en cyklon. Detta blev en ytterligare börda för många människor. Det blev översvämningar på många ställen och människor fick sina hus förstörda. Nu får dessa människor hjälp av myndigheterna att restaurera sina hus, men de har fått mycket förstört. Bland annat har risfälten förstörts, maten som de förvarat i husen har blivit förstörd, och fiskar i deras dammar har dött på grund av att det har kommit in saltvatten i dem.

Det är viktigt att de får bort saltvattnet från sina dammar innan regnperioden börjar. Så nu har CSS köpt in en pumpmaskin som ska pumpa bort saltvattnet från dammarna så att de kan fyllas av kommande regnvatten igen. Detta är viktigt för att kunna odla fisk, men framför allt för att kunna vattna risfälten när torkan kommer. Under hela denna period har CSS fortsatt att distribuera förnödenheter som ris, potatis, linser, grönsaker, men också sådant som munskydd och tvål till människorna i de olika byarna.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.