Måste man betala för läxhjälp för att klara skolan? 

På bilden ser du ett av alla de ”tutorial centres” som vår partner i Västbengalen, CSS, har startat. Men du kanske undrar: vad är ”tuition” och ”tutorial centres” och varför är detta så viktigt i Indien?

I Indien är skolklasserna väldigt stora, och det är ofta hög ljudvolym i klassrummet, även om disciplinen är mycket strängare än i Sverige. Man har ganska korta skoldagar – antingen på förmiddagar eller eftermiddagar. Dessutom avbryts skoldagarna av en mängd olika ”holidays”.
I ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle som Indien så ska många religioner och fester uppmärksammas. Det tillkommer även nya – till exempel Internationella yogadagen den 21 juni, som nuvarande premiärminister Narendra Modi själv införde.

Kraven för att komma vidare till högre utbildning, inte minst till karriärsutbildningar, växer ständigt i ett land med världens största unga befolkning. Detta gör att föräldrarna är oerhört angelägna att barnen ska göra bra ifrån sig på alla prov, som är direkt avgörande.
Till detta kommer att många lärare, inte minst på de statliga skolorna, inte bemödar sig så mycket under de vanliga skollektionerna, för de vet ju att de kan tjäna mycket mer pengar på ”private tuition”.
Allt detta bidrar alltså till att de flesta lärare har ”tuition classes” utanför skolan. Privatundervisning helt enkelt, då de tar extra betalt och lär ut mycket mer än i klassrummet. Och alla föräldrar vet att utan ”private tuition” kommer inte mina barn att lyckas. Så svaret i frågan i rubriken är att man måste betala för läxhjälp, ’tuition’.

CSS har redan öppnat ett antal ”tutorial centres”. Däremot inte för att tjäna pengar, utan för att komplettera de statliga skolorna och kunna ge barn den undervisning de förtjänar. Detta sätt att arbeta är dessutom så enormt mycket billigare än att själv öppna nya skolor. Och – de behöver inte rätta sig efter statens direktiv, utan kan även få med kristna värderingar, med en möjlighet att till exempel dela bibelberättelser med barnen.
Så denna nya strategi är verkligen värd vårt stöd!

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.