Julgåva 2023

Om du vill skicka en julklapp till barnen i Indien, så gör det gärna före 10 december. Då kan vi skicka ut pengarna före jul. Inom ASSI låter vi pengarna gå till lekredskap eller böcker till biblioteket i Chehri. Inom CSS kommer basutrustning till deras läxhjälpscentrer väl till pass.

Använd vårt bankgiro 820-7623 eller Swish 123 278 86 93. Märk din gåva: ”Julgåva CSS” eller ”Julgåva ASSI”.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.