JULGÅVA 2020

Vi har under året förmedlat pengar till våra partners ASSI och CSS och deras arbete bland människor som drabbats av pandemin. Vid slutet av november hade vi skickat cirka 58 000 kronor. Våra partners och vi är tacksamma till de givare som gjort detta möjligt.

Krisen och problemen är inte över än. Därför är ett bidrag till detta pågående hjälparbete den bästa julklapp som våra partners kan få.

Om du vill ge en julgåva till hjälparbetet bland dem som drabbats av coronapandemin, använder du bankgiro 820-7623 eller Swish 123 278 86 93. Märk din gåva: ”Covid19 CSS” eller ”Covid19 ASSI”

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.