Gymnasiearbete och brunnsborrning

En elev vid Gislaveds gymnasium har genom sitt gymnasiearbete samlat in pengar för brunnsborrning i Västbengalen.

Vattenprojektet genomfördes i samarbete med vår partner CSS i en av de byar där de arbetar. Kostnaden uppgick till 95 000 rupier (11 404 SEK). Brunnen är 97 meter djup och borrningen påbörjades i slutet av november och färdigställdes den 7 december 2020. Betongfundamentet blev klart 1 februari i år.

Brunnen förser nu 250 familjer med rent vatten och dessutom är den belägen närmare byn än deras tidigare vattenkälla. På grund av pandemin kunde eleven inte vara där, när brunnen invigdes. Förhoppningsvis kan han delta i en resa till Indien senare.

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.