Glädje när skolorna öppnar

Skolorna har arbetat med begränsat elevantal under hösten, men nu i november har de öppnats upp, om inte helt så ändå i högre grad. Situationen med covid finns med i bakgrunden hela tiden. Den officiella spridningen har gått ner, troligtvis den verkliga smittspridningen också.

Santosh Makal skriver från Malda: ”För närvarande lever människorna ett ganska normalt liv, eftersom antalet nya fall är relativt lågt. Det kommer goda nyheter för våra elever från regeringen. Från och med den 15 november öppnades skolorna. Hos oss har vi med föräldrarnas tillstånd öppnat skolan för alla våra elever, och barnen är glada att de kan komma till skolan, träffa sina kamrater och få undervisning av sina lärare.”

Usha Das skriver något liknande från Chehri: ”Eleverna har börjat komma tillbaka till skolan. Tidigare fick vi bara låta 100 elever åt gången komma till skolan, men nu kommer alla. Coronasituationen i Indien är ganska stabil, även om det fortfarande finns folk som testas positivt. Vi försöker få eleverna att inse vikten av att använda munskydd i skolan. Vi hoppas att allt ska bli bra snart.”

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.