Gåvor till de coviddrabbade

Både ASSI och CSS är mycket tacksamma för extra gåvor som har gjort det möjligt för dem att hjälpa människor med behov. Under 2021 fram till vårt styrelsemöte i september har vår kassör kunnat förmedla drygt 29 000 kronor till hjälp åt de coviddrabbade. 

Eftersom behovet av hjälp kvarstår, finns möjligheten att skicka en gåva till detta ändamål även i fortsättningen. Det går självklart bra att kombinera en sådan gåva med ett gratulationskort till någon som skulle bli glad över detta. 

Använd bankgiro 820-7623 eller Swish 123 278 86 93. Märk din gåva: ”Covid19 CSS” eller ”Covid19 ASSI”

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.