Corona – långt kvar till normalläge

I skrivande stund (september 2021) har drygt 740 miljoner vaccinationer mot corona genomförts i Indien, och ambitionen är att hela den vuxna befolkningen ska vaccineras före årets slut. Men av landets 1,3 miljarder har färre än 200 miljoner fått bägge doserna vaccin. Därför är rädslan stor för en tredje våg, när landet nu börjar öppnas upp mer och mer. Skolorna har sakta börjat öppna upp, med förhoppningen att de flesta ska öppna i november. Men det dröjer säkert tills början av 2022 innan alla skolor kommer i gång på allvar igen, förutsatt att en tredje våg inte ställer till det.

Redan i mars 2020 stängdes landet ner, vilket drabbade inte minst barnen, som inte längre kunde gå till skolan. Våra partners i DFSI har försökt upprätthålla undervisning på distans och på senare tid i mindre grupper i barnens byar, men snart 2 år av barnens skolgång har fått en mycket negativ påverkan av krisen. Längtan är naturligtvis stor att kunna börja återgå till normal undervisning i klassrummen igen!

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.