September 23, 2021

Aktuellt

Corona – långt kvar till normalläge

I skrivande stund (september 2021) har drygt 740 miljoner vaccinationer mot corona genomförts i Indien, och ambitionen är att hela den vuxna befolkningen ska vaccineras före årets slut. Men av landets 1,3 miljarder har färre än 200 miljoner fått bägge doserna vaccin. Därför är rädslan stor för en tredje våg, när landet nu börjar öppnas

Läs mer »
Aktuellt

Gåvor till de coviddrabbade

Både ASSI och CSS är mycket tacksamma för extra gåvor som har gjort det möjligt för dem att hjälpa människor med behov. Under 2021 fram till vårt styrelsemöte i september har vår kassör kunnat förmedla drygt 29 000 kronor till hjälp åt de coviddrabbade.  Eftersom behovet av hjälp kvarstår, finns möjligheten att skicka en gåva till detta

Läs mer »
Aktuellt

Skolan i Chehri – “Mohalla classes”

När den vanliga skolan var stängd, uppmuntrades eleverna att vara med i något som man kallade ”Mohalla classes”. Det innebar att de träffades i sina småbyar ”för att studera, så att barnen inte skulle glömma det som de redan hade lärt sig. Lärarna reste ut till de olika småbyarna och samlade eleverna utomhus och undervisade

Läs mer »

Bli elevfadder för 200 kr/mån

Deep Friendship Sweden – India stöttar lokala skolor i Indien, där barn från fattiga familjer erbjuds starkt subventionerad utbildning. För att skapa delaktighet betalar varje familj en liten avgift för sitt barns skolgång.

Dina 200 kr per månad täcker i stort sett kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett barn. När du blir elevfadder, får du en elevprofil med foto och information om ditt fadderbarn och skolan. En elevfadder blir automatiskt medlem i DFSI utan att betala separat medlemsavgift och får naturligtvis våra nyhetsbrev.

Skicka ett mail till oss nedan så får du information om hur du kan bli elevfadder och hur betalning sker.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.